Blåtur – bare fest og moro?

De siste årene har vi sett en økende etterspørsel etter gode aktivitetspakker som en sentral del av blåturen.

I tillegg til temabaserte aktivitetspakker som cowboy, pirat, wild west, kokkekamp, “Grand prix” og andre morsomme konsepter er det nå også flere og flere som etterspør teambuildingspakker med sterkere innslag av faglig godt innhold. Dette konseptet kan kun leveres til grupper på 30 personer og oppover.

Hva er målsetningen med DIN teambygging?
Vi har en stor database med aktiviteter som stimulerer og utfordrer på forskjellige nivåer, og sammen med dere som kunde setter vi sammen en pakke som velges ut i fra målsetningen med teambyggingen. Stikkord her er kreativitet, samhandling, kommunikasjon, prosess, rollefordeling og godt humør.

Bedriftsinterne skreddersydde modeller
Våre pakker kan også designes med utgangspunkt i bedriftsinterne modeller. Som eksempel nevner vi Statoil sin «Compliance and Leadership model» (kalt A-standard) som vi tidligere har benyttet til dette.

teambuilding

La oss skreddersy ett opplegg for din bedrift
Kontakt oss i dag for en hyggelig prat rundt din blåtur med eller uten teambygging, så finner vi sammen et opplegg som passer perfekt for din bedrift. Dette konseptet kan kun leveres til grupper på 30 personer og oppover.