Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding er et av de store moteordene de siste årene. Litt flåsete kan en si at klassisk norsk teambuilding består i at en drikker alkohol og kaster øks enten før eller etter. Tiden har etter hvert løpt fra denne typen konsepter.

Vi i Scandinavian Entertainment Service AS tar teambuilding på alvor og har en rekke ulike produkter innen teambuildings sjangeren. Felles for dem alle er at de tar utgangspunkt i at uten at en kommuniserer er det tilnærmet umulig å bygge et team. Noen ganger er dette det første som må læres.

Avgjørende elementer for vellykket teambuilding

Samhandling, kommunikasjon, arbeid mot et felles mål, evaluering av enkelt og gruppeprestasjoner samt tilbakemeldinger fra både gruppemedlemmer og instruktører er avgjørende elementer for å lykkes med en teambuilding.

For å skape den rette verdien for bedriften knyttet opp mot kostnadene det medfører å lage denne typen aktiviteter er det også viktig at en i forkant av hver teambuilding definerer klare mål for hva en ønsker å oppnå.

Dette er en prosess som kan være enkel og kort, men det er også noe en kan bruke tid på alt ettersom hvor de som tar initiativet til teambuildingen ønsker at teamet skal være når ”buildingen” er over.

Kunsten å samarbeide

Det er ikke nok å bare gjøre noe sammen, en må også vite hvorfor en gjør det – og deretter bruke tid på å evaluere HVORDAN en løste ulike oppdrag sammen som en gruppe.

Scandinavian Entertainment Service AS har sertifiserte instruktører innen en rekke ulike felt og typer av teambuilding. Instruktører med bakgrunn fra forsvaret, politi, kirken, idrett, kultur og ledelse lager og leder våre teambuildingsopplegg.

Variert utvalg konsepter

Vi har produkter som varer en time og vi har produkter som kan strekkes over et år. Felles for dem alle er at vi har både referanser og dokumentasjon på at de konsepter og produkter vi leverer virker.

TA en kikk på våre ulike produkter og kontakt oss for nærmere presentasjon.

Legg igjen en melding i kontaktskjemaet og vi tar kontakt.
Det er en fordel om du tenker igjennom ditt budsjett.
Ring oss gjerne for en uforpliktende prat på 55 60 66 00.

    Andre arrangementkonsepter