Teambuilding

Teambuilding er et av de store moteordene de siste årene. Litt flåsete kan en si at klassisk norsk teambuilding består i at en drikker alkohol og kaster øks enten før eller etter. Tiden har etter hvert løpt fra denne typen konsepter.

Vi i Scandinavian Entertainment Service AS tar teambuilding på alvor og har en rekke ulike produkter innen teambuildings sjangeren. Felles for dem alle er at de tar utgangspunkt i at uten at en kommuniserer er det tilnærmet umulig å bygge et team. Noen ganger er dette det første som må læres.

Trav

Dagens dobbel – Trav og spill

Dette er et av de mest eksotiske teambuildingkonseptene våre, og her tar vi dere med til Bergen Travpark der vi lager en helt egen travkjøring for din bedrift.

Les mer…

Teambuilding – gameshow-quiz

Her tar vi dere med til lokasjon etter ønske, og etter ankomst og inviterer vi dere med på en heftig quizopplevelse med vårt «gameshow»-konsept!

Les mer…

Blåtur Bergen

Blåtur med teambuilding

Vi har en stor database med aktiviteter som stimulerer og utfordrer på forskjellige nivåer, og sammen med dere som kunde setter vi sammen en pakke som velges ut i fra målsetningen med teambyggingen.

Les mer…

0504

Båttur

Vi setter sammen båtturer for grupper i alle størrelser og her kan man velge mellom klassisk tur med god mat og enkel underholdning, fisketurer, vannaktiviteter, havrafting, seiling og det gode yachtlivet.

Les mer…

schjøtt800x400

Hanseatisk aften

Vi tar dere med tilbake til Hansatiden med Bryggen som arena.

Les mer…

SES Middelalder på Stend-0

Hordablåtur med teambuilding

Vi tar dere med tilbake i tid og gir dere en smak av hvordan livet på Vestlandet var før i tiden. Her får dere delta i autentiske aktiviteter hentet fra middelalderen.

Les mer…

schjøtt2

Middelalder teambuilding

Vi tar dere med til vår middelalderleir der dere deles inn i grupper og får delta i middelalderaktiviteter.

Les mer…

regatta

Regatta på RAN

I seilbåt må alle samarbeide for å få til gode resultater. Disse arrangementene som Ran Seilforening legger til rette for fungerer som god lagbyggingsaktivitet.

Les mer…

Lasso sunset

Wild West Teambuilding

Lev ut din egen indre cowboy med en skikkelig Wild West blåtur spekket med aktiviteter, mat og god musikk!

Les mer…

Avgjørende elementer for vellykket teambuilding

Samhandling, kommunikasjon, arbeid mot et felles mål, evaluering av enkelt og gruppeprestasjoner samt tilbakemeldinger fra både gruppemedlemmer og instruktører er avgjørende elementer for å lykkes med en teambuilding.

For å skape den rette verdien for bedriften knyttet opp mot kostnadene det medfører å lage denne typen aktiviteter er det også viktig at en i forkant av hver teambuilding definerer klare mål for hva en ønsker å oppnå.

Dette er en prosess som kan være enkel og kort, men det er også noe en kan bruke tid på alt ettersom hvor de som tar initiativet til teambuildingen ønsker at teamet skal være når ”buildingen” er over.

Kunsten å samarbeide

Det er ikke nok å bare gjøre noe sammen, en må også vite hvorfor en gjør det – og deretter bruke tid på å evaluere HVORDAN en løste ulike oppdrag sammen som en gruppe.

Scandinavian Entertainment Service AS har sertifiserte instruktører innen en rekke ulike felt og typer av teambuilding. Instruktører med bakgrunn fra forsvaret, politi, kirken, idrett, kultur og ledelse lager og leder våre teambuildingsopplegg.

Variert utvalg konsepter

Vi har produkter som varer en time og vi har produkter som kan strekkes over et år. Felles for dem alle er at vi har både referanser og dokumentasjon på at de konsepter og produkter vi leverer virker.

TA en kikk på våre ulike produkter og kontakt oss for nærmere presentasjon.