Einar Gelius

Einar Gelius

Einar Gelius

Einar Gelius har i mange år vært en kjent og kjær sokneprest i Vålerengen og Gamlebyen menigheter i Oslo. Han er nå freelance foredragsholder og forfatter. 

Han tok teologisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1985, og var prest i Trøndelag i 9 år før han kom til Vålerenga. Einar Gelius har tatt 1. avdeling jus og har diverse etterutdanningskurs, blant annet ”Pastoralpsykologi og sjelesorg” og ”Barn i sorg og krise”.

I 2000 og 2001 var Einar Gelius statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet i regjeringen til Jens Stoltenberg.

Gelius og Hvermann
Einar Gelius har siden 2003 hatt sitt eget program på radiokanalen P4, ”Gelius og Hvermann” som sendes hver søndag morgen.
I tillegg er Gelius forfatter av fem bøker:
– ”Konfirmantens bok” (1994)
– ”Himmel og helvete” (2003)
– ”Hjertet får ingen rynker – tanker om kjærlighet” (2004)
– ”Til trøst – en bok om å miste noen du er glad i” (2007)
– ”Sex i Bibelen” (2010)

Einar Gelius holder foredrag for næringslivet og offentlig sektor
Han har vært medforfatter til ”Husk å leve” og ”Synd.no”, medvirket i boka ”Pappa – norske fedre snakker ut” og har skrevet en rekke artikler og kronikker.

Einar Gelius er en aktiv samfunnsdebattant og har deltatt i en rekke radio- og TV programmer. Han er nestleder i styret for Vålerengen Idrettsforening og en ihuga Vålerengen-patriot! Einar Gelius holder foredrag for både næringslivet og offentlig sektor med tema som etikk, verdier og motivasjon.

Etikk og verdier i møte med enkeltmennesker
I seminaret ”Etikk og verdier i møte med enkeltmennesker” tar Einar Gelius opp et tema som igjen er kommet på dagsorden både i arbeidslivet og i vårt dagligliv. Å utfordre både bedrifter og enkeltmennesker til etisk refleksjon og ettertanke er viktig!

Himmel og helvete
I seminaret ”Himmel og helvete” tar Einar Gelius utgangspunkt i sine erfaringer som prest og statssekretær – og som medmenneske og familiefar. Einar Gelius tar utgangspunkt i den virkeligheten vi mennesker opplever og lever i, nemlig spenningen mellom himmel og helvete, mellom motløshet og håp:

  • Det verste er å stjele motet fra en annen
  • Hva nytter vel den skuddsikre vest, hvis døden kommer fra hjertet?
  • Hvis ens far og mor er sure når det er jul, kan man bare gi dem en sommertegning!

Hva er det som bygger oss mennesker opp
Det er viktig å sette ord på de følelsene og opplevelsene i livet vårt som mange forbinder med helvete: Det å bli tatt motet fra, det å bli oversett og det å mislykkes – både privat og i arbeidslivet. Men like viktig er det å ha fokus på det som bygger oss mennesker opp.

Viktige spørsmål i den sammenheng er:

  • Hva setter vi høyt i vårt eget liv?
  • Hva må et menneske ha for at livet skal være meningsfylt og godt?

Trivsel og motivasjon er avgjørende
Norske bedrifter, etater og organisasjoner i både privat og offentlig sektor, står ofte i en tøff og krevende rolle. Omstilling, krav om effektivisering og resultater, og økt konkurranse gjør at virksomhetens medarbeidere har et press over seg.

Mange er blitt mer bevisste på at trivsel og motivasjon blant medarbeiderne er helt avgjørende for virksomhetens muligheter og evne til å lykkes i et tøffere marked.

Kort sagt
Har medarbeiderne det bra, vil også virksomheten gå bra! Virksomhetens medarbeidere trenger inspirasjon og oppmuntring i en krevende arbeidssituasjon! Anbefalt varighet på foredraget Himmel og helvete er halvannen til to timer.

Kontakt oss dersom du ønsker å book Einar Gelius eller noen av våre andre foredragsholdere.

Andre foredragsholdere