Eivind Smith

Eivind Smith engasjerer og inspirerer !

EIVIND SMITH – SE DEG I SPEILET!

Et foredrag av Eivind Smith, for alle ansatte.
Stikkord: Humor – glede – salg.

Eivind Smith holder svært inspirerende foredrag som handler om deg selv som menneske, hvordan du oppfører deg i hverdagen som selgende medarbeider og som medmenneske.

Foredrag spesialskrives for hver bedrift
Eivind Smith`s foredrag handler om det å tenke positivt og ta ting med godt humør. Eivind Smith belyser her blant annet hvor viktig det enkelte menneskets posisjon er i bedriften, i forhold til bedriftens totale profil og suksess. Det går på kultur, holdninger og gjennomføring av bedriftens strategier og oppgaver.

Foredraget er delt i tre deler
– Enkeltmenneskets rolle i bedriften
– Utfordringene skreddersydd for den enkelte bedrift
– Fokus på å være fornøyd med seg selv slik man er, og på at det du gir ut er det du får igjen

Eivind Smith besvarer spørsmål som “hva er motivasjon og hva er inspirasjon?”, “hvor henter du energi til hverdagen?, “hva betyr det for meg og firma at jeg endrer adferd?” og “hva skaper engasjement?”.

Hva gjør en leder som lykkes (I butikk, i bank, i byggebransjen, i offentlig sektor)?
I de fleste bedrifter kommer 70 % av resultatet fra lederen. Eivind Smith fokuserer i sitt foredrag på hvordan jeg som leder bør opptre i hverdagen. Stikkord her er “tør”, “vil”, “kan” og ” inspirere”.

Foredragets temaer
– Meg som leder
– Medarbeiderne
– Butikken
– Tall og fakta
– Markedsføring

Foredraget spesialskrives for den enkelte bedrift, og derfor kreves det et 2-3 timers møte før samlingen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å booke Eivind Smith eller en annen foredragsholder.